Noutati
.Incepere contract POS CCE - "Cresterea activitatii Soft Expert prin implementare de echipamente TIC performante si conectarea la internet de mare viteza" detalii
Cum să-ţi convingi agenţii de vânzări să „înghită“ soluţia CRM detalii
Piaţa CRM locală: neconcludentă încă, dar creşte accelerat detalii
Contact Center, prima redută în lupta pentru satisfacţia clientului (II) detalii
CRM, back to basics detalii
Newsletter
Nume:
 
Email:
  

Termeni si conditii de utilizare


Termeni legali de utilizare

Utilizarea sub orice formă a acestui site confirmă faptul că aţi citit şi sunteţi de acord necondiţionat cu Termenii Legali. În cazul în care nu agreati în totalitate sau parţial aceşti Termeni Legali vă solicităm sa nu folosiţi acest site.

Dacă aveţi orice întrebare privind Termenii Legali de utilizare a site-ului, vă rugăm contactaţi Soft Expert la adresa office@soft-expert.info. Dacă aveţi orice altă întrebare, informaţiile de contact sunt disponibile pe pagina de contact a site-ului.

Prin acest site aveţi acces la informaţii protejate de legea copyright-ului, cum ar fi documente, produse, servicii, studii şi analize ale unor terţe părţi, care pot fi utilizate doar cu aprobarea expresă a tuturor părţilor implicate.

DEFINIŢII

Termeni Legali reprezintă totalitatea termenilor listaţi în prezentul document. Accesarea şi folosirea informaţiei de pe acest site sub orice formă reprezintă acordul dvs. necondiţionat.

Documente reprezintă orice grupare de informaţie conţinută în acest site luată in ansamblul ei sau parţial.

Acces neautorizat este orice accesare sau încercare de accesare a conţinutului prezentului site într-o manieră în care nu sunteţi autorizat de aceşti Termeni Legali sau de alte contracte pe care le puteţi avea cu Soft Expert.

Software este orice program interpretabil de un calculator indiferent de destinaţia acestuia şi de contextual utilizării ei.

Spam este considerat orice mesaj trimis în masă şi nesolicitat de către destinatarul său. Excepţie fac comunicările comerciale care respectă legislaţia română în vigoare.

Forum înseamnă un grup de discuţii, o arie de comunicare, un bord de informare, scrisori către Soft Expert sau angajaţii săi, sau orice alte modalităţi prin care puteţi trimite, posta sau publica mesaje.

TERMENI LEGALI

1. Utilizarea documentelor

Puteţi accesa, descărca, copia şi printa documentele postate pe site, inclusiv imaginile şi graficele incluse în aceste documente, cum ar fi comunicate de presă, analize de piaţă, descrieri de produs, sau materiale de suport tehnic, în următoarele condiţii: (1) Documentele pot fi folosite doar în scop personal, non-comercial, pentru propria informare; şi (2) Documentele pot fi modificate în orice mod. Exceptând un mod de utilizare bine intenţionat, în scopuri de informare, nu aveţi voie să utilizaţi, descărcaţi, copiaţi, printaţi, reproduce, publica, licenţia sau distribui aceste Documente, sau orice alt tip de conţinut al site-ului, fără notificarea scrisă din partea Soft Expert.

2. Utilizarea software-ului

Orice software pe care îl accesaţi, utilizaţi sau descărcaţi prin intermediul site-ului, precum şi documentaţia asociată software-sunt, sunt sub incidenţa legii copyright-ului şi aparţin Soft Expert sau a altor furnizori. Utilizarea software-ului este reglementată de contractul de licenţiere care este inclus în programul de instalare. Utilizarea, reproducerea sau redistribuirea software-ului este strict interzisă, cu excepţia altor cazuri reglementate în contractul de licenţiere. Orice drepturi sau interese negarantate expres prin contractul de licenţiere sunt rezervate.

3. Parole şi zone cu acces restricţionat

Accesarea şi utilizarea zonelor cu acces restricţionat prin parole este restricţionată la utilizatorii autorizaţi să intre în ariile respective. Nu aveţi voie să înstrăinaţi parolele de acces, informaţiile de utilizator, sau drepturile de acces în aceste zone. Sunteţi direct responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii parolelor şi a informaţiilor de utilizator, precum şi a tuturor activităţilor care se desfăşoară pe baza parolei sau drepturilor dumneavoastră de acces. Sunteţi de acord să notificaţi imediat Soft Expert pentru orice utilizare neautorizată a parolei sau drepturilor dumneavoastră de utilizator.

Soft Expert este direct interesată de protecţia informaţiilor personale pe care le colectează şi a luat toate măsurile rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat la informaţiile dumneavoastră.

4. Utilizare legală

Sunteţi de acord să nu utilizaţi site-ul pentru nici un scop care este în afara legii sau este interzis prin regulile stipulate în aceşti Termenii Legali. Nu aveţi voie să accesaţi sau să utilizaţi site-ul într-o manieră prin care aţi putea afecta, distruge, dezactiva sau supraîncărca orice cont, sistem sau reţea Soft Expert . Nu veţi încerca să accesaţi neautorizat zonele securizate sau orice altă zonă a conturilor, sistemelor sau reţelei Soft Expert . Nu aveţi voie să folosiţi instrumente automate de acces de tip robot, spider sau scraper la conturile, sistemele sau reţeaua Soft Expert.

Utilizatorii care atentează la securitatea prezentului site, a sistemelor sau reţelelor Soft Expert , sau a partenerilor, pot fi actionaţi în instanţă, civil şi penal.

5. Blocarea accesului

Sunteţi de acord ca Soft Expert să poată, unilateral, să vă blocheze accesul la site, incluzând orice cont de utilizator aţi putea avea în legătură cu site-ul.

6. Informaţii, produse şi servicii ale unor terţe părţi

Site-ul oferă link-uri către alte site-uri şi către conţinut ale unor părţi terţe incluzând utilizatori, promotori, afiliaţi şi sponsori ai site-ului. Sunteţi de acord că Soft Expert nu este responsabil pentru disponibilitatea şi conţinutul oferit de aceste site-uri. Vă rugăm să citiţi termenii legali de utilizare ai acestor site-uri cu privire la politicile de confidenţialitate şi alte clauze de utilizare.

Dacă alegeţi să accesaţi, descărcaţi sau utilizaţi orice produs sau serviciu oferit de o terţă parte, relaţia dumneavoastră directă va fi cu acea parte. Sunteţi de acord că Soft Expert nu este responsabil pentru: (a) calitatea produselor şi serviciilor oferite de terţi; (b) respectarea clauzelor din cadrul angajamentelor cu vânzătorii, incluzând livrarea produselor sau serviciilor sau garanţia acestor produse şi servicii. Sunteţi de acord că Soft Expert nu este responsabil pentru orice pierdere sau problemă survenind în urma angajamentelor cu o terţă parte.

7. TRANSFER DE RESPONSABILITATE

SITE-UL, SI TOATE DOCUMENTELE, MATERIALELE, INFORMAŢIILE, SOFTWARE-UL, PRODUSELE ŞI SERVICIILE DE PE SITE, SUNT OFERITE CA ATARE. SOFT EXPERT NU ESTE RESPONSABILĂ ÎN NICI UN FEL PENTRU GARANŢIA PRODUSULUI SAU PENTRU ASIGURAREA UNEI FUNCŢII SAU CAPABILITĂŢI SPECIFICE. SOFT EXPERT NU GARANTEAZĂ CĂ: (A) SITE-UL VA ATINGE AŞTEPTĂRILE DUMNEAVOASTRĂ; (B) SITE-UL VA FI ACCESIBIL PERMANENT, CĂ VA FUNCŢIONA NEÎNTRERUPT, CĂ ESTE PERFECT SECURIZAT, SAU CĂ NU POATE AVEA ERORI; (C) CONŢINUTUL, DOCUMENTELE, MATERIALELE, INFORMAŢIILE, SOFTWARE-UL, PRODUSELE ŞI SERVICIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SUNT CORECTE ŞI PROVIN DIN SURSE DE ÎNCREDERE; SAU (D) CALITATEA ORICĂRUI DOCUMENT, MATERIAL, INFORMAŢIE, SOFTWARE, PRODUS SAU SERVICIU ACCCESAT SAU ACHIZIŢIONAT PRIN SITE VOR SATISFACE CERINŢELE DUMNEAVOASTRĂ.

ORICE DOCUMENT, MATERIAL, INFORMAŢIE, SOFTWARE, PRODUS SAU SERVICIU DESCĂRCAT SAU OBINUT ÎN ORICE ALT MOD DE PE SITE ESTE LA DISCREŢA DUMNEAVOASTRĂ ŞI PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ. SOFT EXPERT NU VA AVEA NICI O RESPONSABILITATE PENTRU STRICĂCIUNI ÎN SISTEMELE DUMNEAVOASTRĂ SAU PENTRU PIERDERI DE DATE CARE AR PUTEA REZULTA ÎN URMA DESCĂRCĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTOR DOCUMENTE, MATERIALE, INFORMAŢII, SOFTWARE, PRODUSE SAU SERVICII.

SOFT EXPERT ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A FACE MODIFICĂRI SAU ACTUALIZĂRI ALE SITE-ULUI ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ NICI O NOTIFICARE PREALABILĂ.

8. Limitarea răspunderii

SOFT EXPERT NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICI UN CAZ PENTRU ORICE DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ÎNTĂMPLĂTOARE, SAU CA O CONSECINŢĂ CARE POATE DUCE LA PIERDEREA PROFITULUI, VENITURILOR, DATELOR SAU UTILIZĂRII, DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU TERŢI, DATORITĂ ACCESULUI SAU UTILIZĂII SITE-ULUI SAU A ORICĂRUI DOCUMENT, MATERIAL, INFORMAŢIE, SOFTWARE, PRODUS SAU SERVICIU DESCĂRCAT SAU OBŢINUT PRIN UTILIZAREA ACESTUI SITE.

9. Politică de confidenţialitate

Soft Expert este direct interesată în păstrarea confidenţialităţii datelor şi a dezvoltat politici interne dedicate confidenţialităţii datelor.

10. Modificarea prezentului acord

Soft Expert îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul acord fără o notificare personală a vizitatorilor. Orice modificare intră în vigoare la data publicării ei în această secţiune a site-ului.

11. Forţa majoră

Soft Expert este exonerată de orice răspundere dacă încălcarea unei obligaţii a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este ea definită de lege.

12. Jurisdicţie

Prezentul acord se supune legislaţiei române în vigoare. Orice litigiu se va aduce în faţa instanţei de reşedinţă a Soft Expert.